Vital Naturterapi - Naturmedisinsk behandling tilpasset deg
                   Jeg heter
 
 
      BeateSkogstrand
   Heilpraktiker MNNH reg.
Jeg kan tilby deg PROGNOS helseanalyse, Bioresonans allergitest og BICOM allergibehandling, Vitamin/mineral test, Fotzone etter Ersdalmetoden, Homeopati,  Reiki-healing, Øreakupunktur, Kost- og ernærings veiledning, homotoxikologi mm
 
Heilpraktiker, HP, er den tyske tittelen på en naturmedisiner som er godkjent av det offentlige helsevesen i Tyskland til yrkesmessig utøvelse av naturmedisin.
 
Heilpraktiker er sidestilt med lege i det tyske, offentlige helsesystemet.
Tittelen er EU godkjent.

Jeg har 4,5 års utdannelse fra Naturheilschule Skandinavia med medisinske grunnfag: Anatomi, fysiologi, biokjemi, patofysiologi/sykdomslære og
hovedfag: Homøopati og fotzoneterapi; Ersdal-metoden.

I tillegg kommer støttefag som:
Phytoterapi (legende planter og urter), Bachs blomstermedisin, Øreakupunktur, kost og ernæring/vitaminer og mineraler, hydroterapi, biokjemi-Schüsslers cellesalter, homotoxikologi og Sanum.

Målet er å hindre eller å redusere helsesvikt.
 
Website Builder drives av  Vistaprint